Zakres

 • Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Koleczkowo – ul. Leśna etap. I
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 298 m o szer. 4 m. – 1590 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 18
 • ścieki trójkątne – 150 m
 • krawężniki betonowe – 150 m
 • przepusty rurowe – 12 m
 • Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Koleczkowo – ul. Leśna etap. II
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 273, m o szer. 4 m. – 1454 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 19
 • krawężniki betonowe – 20 m
 • termin wykonania do 25.11.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 26.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 75.816,77 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-1102 rys-1097 rys-1098 rys-1099 rys-1100 rys-1101