Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Bojano – ul. Lipowa

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 140 m o szer. 3 m. – 560 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– znak drogowy – 1 szt.

b) Bojano – ul. Radosna

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 105 m o szer. 4m. – 560 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– krawężniki betonowe – 15 m

c) Bojano – ul. Brzozowa

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 145 m o szer. 4 m – łącznie 983 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– znak drogowy – 1 szt.

– krawężniki betonowe – 8m

  • termin wykonania do 25.07.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 26.05.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 35.540,00 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria