Zakres

 • Koleczkowo – ul. Marchowska
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 190 m o szer. 3 m. – 760 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 10
 • znak drogowy – 1 szt.
 • ściek wodny – 14 m
 • Koleczkowo – ul. Świerkowa
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 40,5 m o szer. 3 m. – 162 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 5
 • znak drogowy – 1 szt.
 • Koleczkowo – ul. Husarska
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 145 m o szer. 3 m. – 760 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 13
 • znak drogowy – 1 szt
 • termin wykonania do 25.11.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 26.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 30734,24 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-958 rys-959 rys-960