Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Koleczkowo – ul. Marchowska

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 110 m o szer. 3m. i 210 o szer. 4 m – razem 1600 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 21

– krawężniki betonowe – ok. 15m.

– pionowe znaki drogowe – 1 szt.

b) Koleczkowo – ul. Pod Lasem

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 187,5 m o szer. 4 m. – 1000 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 5

– krawężniki betonowe – ok. 15 m

– pionowe znaki drogowe – 1 szt.

c) Koleczkowo – ul. Parkowa

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 165 m o szer. 4 m. – 880 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 3

– krawężniki betonowe – ok. 15 m

– pionowe znaki drogowe – 1 szt.

– ścieki z prefabrykatów betonowych – ok. 10m

– przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt – ok. 24 m2

d) Kamień – ul. Diamentowa

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 152 m o szer. 4m. i 132,5 o szer. 3m – razem 1341 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 6

  • termin wykonania do 05.12.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 06.10.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 86.778,00 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria