Zakres

 • Koleczkowo – ul. Młyńska
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 150 m o szer. 3 m. – 450 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 10
 • znak drogowy – 1 szt
 • Koleczkowo – ul. Hippiczna i Młyńska
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 115, m o szer. 4 m. – 614 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 6
 • znak drogowy – 1 szt
 • Koleczkowo – ul. Gwiezdna
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 288 m o szer. 3 m. ok. 48 m o szer. 4 m. – 1417 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 29
 • krawężniki betonowe – 20 m
 • znak drogowy – 1 szt
 • termin wykonania do 25.11.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 26.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 44.557,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-255rys-256