Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

Warzno – ul. Słoneczna

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 385 m o szer. 4 m. – 2054 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 10 cm,

– pobocza z materiału pozyskanego z korytowania o grub. 17cm, 30 cm szer;

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 2;

– krawężniki betonowe – ok. 29 m.

 

  • termin wykonania do 11.11.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 02.10.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 36.972,00 zł brutto.

Źródła dofinansowania