Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Warzno – ul. Świerkowa zad. Nr 1

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 160 m o szer. 4 m. – 854 szt. płyt

b) Rębiska – ul. Warzeńska Huta zad. Nr 2

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 204,56 m o szer. 4m. – 1091 szt. płyt

c) Rębiska – ul. Warzeńska Huta Zad. Nr 3

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 181 m o szer. 4m. – 965 szt. płyt

d) Kamień – ul. Asnyka zad. Nr 4

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 38 m o szer. 4 m – łącznie 200 szt. płyt

  • termin wykonania do 02.10.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 03.08.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 85.567,41 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria