Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Kielno- ul. Wrzosowa

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 165 m o szer. 4 m. i ok. 85 m o szer. 3 m.- 1220 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 17

– krawężniki betonowe – 15 m

b) Kielno- ul. Słoneczna

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 90,6 m o szer. 5m. – 604 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 3

– krawężniki betonowe – ok. 182 m

c) Kielno- ul. Piękna

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 115,05 m o szer. 5 m – łącznie 767 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 16

– znak drogowy – 1 szt.

– krawężniki betonowe –  ok. 60 m

– rury żelbetowe –  ok. 5 m

  • termin wykonania do 17.10.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 18.08.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 71.784,00 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria