Zakres

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg:
– ul. Starowiejska 3360 szt. yomb o szer. naw. 4 m.
– ul. Kruszyńskiego 2000 szt. yomb o szer. naw. 3 m.
– ul. Spokojna 347 szt. yomb o szer. naw. 4 m.
– ul. Szczęśliwa 963 szt. yomb o szer. naw. 3 m.
– ul. Majora Bojana 1280 szt. yomb o szer. naw. 4 m.
– ul. Tartaczna 2549 szt. yomb o szer. naw. 4 m.
z terminem wykonania do 13.09.2015 r

Stan realizacji

W dniu 15.06.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 211.896,04 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie współfinansowane przez mieszkańców gminy.

Galeria