Zakres

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg:
– ul. Gdańska 1188 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m.
– ul. Jeziorna 5020 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m i 5 m
– ul. Pomarańczowa 1303 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m.
z terminem wykonania do 30.10.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 21.09.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 163.507,24 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Zadanie współfinansowane przez mieszkańców gminy.

Galeria