Zakres

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg:
– ul. Hipiczna 2025 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m.
– ul. Sarnia Góra 2400 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m.
– ul. Północna 714 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m.
– ul. Wczasowa 1200 szt. yomb o szer. nawierzchni 3 m.
– ul. Łąkowa 684 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m.
z terminem wykonania do 19.09.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 21.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 140.381,94 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie współfinansowane przez mieszkańców gminy.

Galeria