Zakres

  • utwardzono pobocze ul. Letniskowej w Kamieniu na odcinku 1300,0 m
  • wykonano koryto i podbudowę pobocza 2340 m2
  • wykonano rów odwadniający i uformowano nasypy
  • ustawiono słupki – 50 szt.
  • termin wykonania do 30.08.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 21.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 109.816,13 zł brutto

Źródła dofinansowania

 

Galeria

rys. 084rys. 017rys. 016rys. 014rys. 001rys. 082