Zakres

  • utwardzenie poboczy, na odcinku 1320,00 m i szerokości 1,50 m
  • odtworzenie rowu przydrożnego
  • przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 50 cm- przedłużenie istniejącego przepustu – 12 m.
  • obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia polnego – 4 szt.
  • wykonaniu zjazdu utwardzonego na parking z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55 m2
  • schody terenowe do kąpieliska
  • pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 4 szt.
  • termin wykonania do 06.07.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 06.06.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 114.416,48 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

odbior-2 odbior-1odbior-9 rys-001 rys-002rys-103