Zakres:

 • Przebudowano drogę na odcinku 375,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m. Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych    warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  – krawężniki betonowe – 80 m
  – pionowe znaki drogowe – 3 szt.
  – pionowe znaki drogowe U1a – 22 szt.
  – zjazdy i skrzyżowania technologia j.w. – 182 m2
  – pobocza do 2 x 0,75 m,
  – korytka ściekowe – ok. 150 m
  – bariery ochronne u 12a – ok. 16 m
 •  termin wykonania do 10.07.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 31.05.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 256414,02 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria