Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu.
  – zjazdy i skrzyżowania,
  – rów odwadniający,
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
 • termin wykonania do 14.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 15.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 105.289,41 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Częstkowo Łebieńska6 (2) Częstkowo Łebieńska6 (3) Częstkowo Łebieńska (1)Częstkowo Asfalt Łebieńska (7)