Zakres:

 • Przebudowano drogę na odcinku 560,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m. Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych    warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  – zjazdy i skrzyżowania technologia j.w. – 24 m2
  – pobocza do 2 x 0,75 m,
  – rów odwadniający.
  – bariery ochronne U – 12a żółte o śr. 63 mm
 •  termin wykonania do 03.06.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 24.04.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 217.894,78 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria