Przypominamy, że do roku 2032 wszyscy mieszkańcy mają bezwzględny obowiązek usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest.Gmina Szemud, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, planuje pozyskać dofinansowanie na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest. Niestety, nie możemy podjąć działań w tym zakresie, nie znając ilości składowanych na terenie gminy odpadów zawierających azbest.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zgłaszanie ilości składowanych odpadów azbestowych wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie do dnia 23.08.2013r.

Zgłoszenia należy kierować pisemniena adres siedziby Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud lub na adres e-mail: azbest@szemud.pl, albo telefonicznie do p. Leonarda Miąskowskiego – tel.: 58 676-44-59.