Informujemy wszystkich mieszkańców sołectwa Szemudzka Huta, że podczas zebrania wiejskiego w dniu 16 lutego odbędzie się również głosowanie zgłoszonych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego /fundusz 30 000 PLN w ramach konkursu frekwencyjnego/.


Propozycje zadań do zrealizowania może zgłosić podczas zebrania każdy mieszkaniec sołectwa Szemudzka Huta, który ukończył 16 rok życia. Zgłoszenia może dokonać również sołtys oraz Rada Sołecka.


Szczegółowe informacje zostaną przekazane mieszkańcom podczas jutrzejszego spotkania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tym zebraniu.