Uwaga – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych !

Szanowni Mieszkańcy!

Mijają dwa miesiące odbioru odpadów komunalnych z Gminy Szemud przez nową firmę wywozową. W tym czasie otrzymaliśmy od Państwa wiele cennych uwag i wskazówek dotyczących realizacji przedmiotowej usługi. Wielu mieszkańców wyrażało swoje niezadowolenie z nowego grafiku odbioru odpadów, uznając go za nieczytelny. Idąc za tymi sugestiami, uzgodniliśmy z firmą SANIPOR, że od dnia 1 czerwca 2017 r. odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj.: tworzywa sztuczne, metale, makulatura i szkło będą odbierane jednego dnia danego miesiąca. Taka zmiana wiąże się z wprowadzeniem nowego harmonogramu, a dla usprawnienia usługi zachodzi konieczność podziału gminy na nowe rejony.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany sprostają Państwa oczekiwaniom.
Nowe harmonogramy dostarczy Państwu do domu w miesiącu maju firma SANIPOR.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dostarczoną informacją, zwłaszcza z wykazem ulic zamieszczonych na dole harmonogramu.

HARMONOGRAM 2017 – REJON 1 – od czerwca 2017

HARMONOGRAM 2017 – REJON 2 – od czerwca 2017