W dniu 20 października br. w godz. od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w
miejscowościach

Bojano – ulice: Majora Bojana od początku do ulicy Hebla, Krzywoustego, Łokietka,
Sobieskiego, Mieszka I, Chrobrego, Batorego, Leśna, Czarna Góra, Pszczela, Pasieczna, Woskowa,
Miodowa, Okrężna, Partyzantów Kaszubskich, Łąkowa, Bartników, Rodzinna, Kazimierza Wielkiego,

Koleczkowo – ulica Majora Bojana nr 1, 3, 5, 7.

Utrudnienia są związane z
koniecznością przebudowy sieci wodociągowej.


Przepraszamy odbiorców za utrudnienia z powodu braku wody.

Kamil Kanczkowski
Referat
Gospodarki Komunalnej

Załączniki