UWAGA ROLNICY !!!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Do konkursu zgłaszać można gospodarstwa indywidualne, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS.

Zgłoszenia dokonane na formularzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) przyjmowane są w Placówkach Terenowych lub Oddziałach Regionalnych KRUS w terminie do 31 marca 2017 r.

XV_BGR_Regulamin

XV_BGR_Zgłoszenie

Joanna Sapletta

BGR_2017_min