Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud informuję, że od dnia 05.11.2019 r. nie będzie możliwości rozliczania się indywidualnie (wystawiania faktur) przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK).

Pozostaje oczywiście możliwość przeglądania i weryfikowania wprowadzonych odczytów, czy wystawionych faktur.

Ograniczenie generowania indywidualnych faktur spowodowane jest procesem wdrożenia nowego zintegrowanego systemu informatycznego Unisoft.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud poinformuję o ponownej możliwości generowania faktur w EBOK.

Bartosz Pionk
z-ca kierownika ds. sprzedaży i rozliczeń
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud sp. z o.o.