UWAGA, PSZCZELARZE OBSZARU GMINY SZEMUD
(TEREN OBEJMUJĄCY – HOLMY, SZOPY, PIEPRZNA MIEDZA, BĘDARGOWO, CZYŚCIEC, ŁĄCZNY DÓŁ, BAGIELNICA)!

W związku z  Rozporządzeniem nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 września 2016 r. na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego określono obszar zapowietrzony w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół.

Mając na uwadze powyższe w załączeniu zamieszczamy treść w/w rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 9 września 2016 r.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Karolina Naronowicz

Rozporządzenie