UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA!

Informacja dla osób, które zgłosiły się na szkolenie pn. „Przygotowywanie ofert i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Szemudzie, ul. E.Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud

Za zmianę przepraszamy i zapraszamy do udział w szkoleniu.