UWAGA – ZMIANA ODBIORU BIOODPADÓW W MIESIĄCU CZERWCU

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 czerwca 2020r. na terenie gminy Szemud obowiązku gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kuchennych (łącznie z dotychczasowymi odpadami zielonymi) oraz zmianą częstotliwości ich obioru informujemy, iż w miesiącu czerwcu ulega zmianie obecny harmonogram odbioru odpadów o dodatkowy odbiór frakcji BIO. O terminie odbioru zostaną Państwo powiadomienie w miesiącu maju przez firmę wywozową.
Przypominamy, iż odpady BIO należy gromadzić w worku bądź pojemniku koloru brązowego.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska