Uwaga mieszkańcy Kielna, Rębisk, Kieleńskiej Huty, Jeleńskiej Huty, Szemudzkiej Huty oraz Koleczkowa ul.Chabrowa. W związku z prośbą firmy Sanipor informujemy, że nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów zielonych z dnia 17.08.2019r. na 31.08.2019r. Zmiana wymagana jest ze względu na dzień wolny od pracy wypadający dnia 15.08.2019r. i przesunięciu odbiorów z piątku na sobotę odpadów segregowanych oraz zmieszanych.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska