W związku z ponownym pojawieniem się w dwóch miejscach na sieci w Bojanie i Koleczkowie bakterii grupy coli. Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził nieprzydatność do celów spożywczych
wody z ujęcia Bojano. Jest to ta sama bakteria, jak poprzednio, jednak z dniem 28 listopada
weszły w życie bardziej rygorystyczne przepisy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.


W związku z tym woda pitna będzie dowożona beczkowozami i rozlewana w następujących punktach:

Kielno, przy ul. Miętowej w godz. 8.00 – 9.00 i 17.30 do 18.30 dla mieszkańców ulic:
Nagietkowa, Letniskowa, Konwaliowa, Jaśminowa, Magnoliowa, Malczewskiego, Skarpowa, Narcyzowa,
Storczykowa, Polna, Bema, Hallera, Partyzantów Koleczkowskich, Mrówczy Zamek, Tredera, Spacerowa,
Brzozówko, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa, Nagla, Filtrowa, Aldony;

Dobrzewino i Karczemki na terenie szkoły w godz. 10.00 – 12.00 i 17.30 – 18.30

Bojano na parkingu przy szkole w godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 18.00

Koleczkowo parking przy boisku w godz. 10.15 – 14.00 i 18.15 – 20.00.


Przyczyną takiego stanu rzeczy mogła być przeprowadzona w okresie ostatnich miesięcy modernizacja
ujęcia i rozbudowa sieci wodociągu w Bojanie. Przy tego typu inwestycjach może najczęściej dojść
do przedostania się bakterii do wody.


Podejmowane działania

1. Z chwilą podjęcia informacji o bakterii w dniu 27.11.2015 pobrane zostały próbki wody w celu
stwierdzenia źródła przedostawania się bakterii (studnie głębinowe, zbiorniki i sieć).

2. Rozprowadzono ponad 150 komunikatów w całym obszarze sieci. Komunikat umieszczono także na
naszej stronie internetowej (www.szemud.pl). W niedziele komunikat zostanie także odczytany z
ambon.
3. W celu usunięcia bakterii z sieci dniu 28.11.2015 od godz. 10.00 włączono ciągłe
chlorowanie wody.
4. Rozpoczęto dostawę wody pitnej beczkowozami wg. harmonogramu, która
potrwa aż do chwili uzyskania zgody z „Sanepidu”.
5. W dniu 30.11.2015 po otrzymaniu wyników
przystąpimy do eliminacji źródła bakterii i po wyłączeniu chlorowania przystąpimy do płukania
sieci.
6. Po powtórnych pozytywnych badaniach wody przeprowadzonych przez „Sanepid” ogłosimy o
przydatności wody do celów spożywczych.


Przewiduje się, że wszystkie te działania mogą potrwać do dnia 7 grudnia.

Za wszelkie utrudnienia i uciążliwości związane z tą sytuacją przepraszamy.

Roman
Chustak
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej