18 listopada 2011 r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie przy współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Szemud po raz kolejny zorganizowało Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. Tematem przeglądu były „Bajki i legendy kaszubskie”. Młodych aktorów swoją obecnością zaszczycili: Alfons Milosz – członek Rady Naczelnej ZK-P oraz Wiktor Okrój – Przewodniczący Komisji Kultury Rady Gminy Szemud.
Na wyniki przeglądu zapraszamy do załącznika

Galeria

Załączniki