W dniu 9 grudnia 2010r. odbyło się w Hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie VI Walne Zebranie Członków. Zebranie to miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, bowiem upływała kadencja poszczególnych władz LGD: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

Podczas spotkania ustępująca prezes stowarzyszenia Pani Danuta Nolbrzak – Hejmowska podsumowała dotychczasowe osiągnięcia organizacji oraz wskazała na asperty prawne i finansowe oraz nieustającą zmienność przepisów wykonawczych po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co przekłada się na zmienność interpretacji przepisów przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, przysparzając organizacji niemało problemów. Natomiast szef Rady LGD, Pan Krzysztof Brzezicki zapoznał uczstników spotkania z dotychczasowymi wynikami naborów wniosków o dofinansowanie w ramach LSR.

Spotkanie, które zgromadziło sporo osób, przebiegało w przyjemnej atmosferze, na którą dodatkowo wpłynęły występy zespołu artystycznego z Luzina.

Po wyborze władz odbyło się spotkanie opłatkowe.

Galeria