W dniach od 3 – 6 października 2013 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Aleksandry
i Leszka Kowalewskich w Kamieniu odbył się „VII Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Szemud 2013”.

W Plenerze udział wzięło 28 artystów:
Andrzej Arendt z Wejherowa
Zofia Botulińska z Luzina
Krystyna Dering ze Strzebielina
Arkadiusz Drawc z Bojana
Danuta Dzwonkowska ze Stężycy
Teresa Elwart ze Strzepcza
Danuta Gacek z Kostkowa
Jadwiga Grünholz z Wejherowa
Małgorzata Kordylewska z Bojana
Jadwiga Kuczkowska z Łebna
Henryk Kulawczuk z Gdyni
Małgorzata Kulawczuk z Gdyni
Zygmunt Leśniowski z Wejherowa
Ewa Lewandowska z Kieleńskiej Huty
Jadwiga Namyślak z Luzina
Aleksandra Osiczko z Koleczkowa
Halina Patok z Gniewina
Brygida Popławska z Koleczkowa
Lucyna Potrykus z Kieleńskiej Huty
Smarzyński Marcin z Gniewina
Natasza Sobczak z Gościna
Teresa Szczodrowska z Bolszewa
Ludwika Szefke ze Strzebielina
Halina Szymańska z Koleczkowa
Karina Treder z Kielna
Teresa Uzdrowska z Wejherowa
Urszula Zimorska z Gdyni
Kinga Żórańska z Koleczkowa

Celem Pleneru było :
– ukazanie urody i piękna ziemi kaszubskiej,
– popularyzacja sztuki malarskiej,
– integracja środowiska twórców artystycznych,
– wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni,
– rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci,
– promocja Gminy Szemud i Powiatu Wejherowskiego

Organizator Pleneru – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – zapewniło artystom profesjonalne materiały malarskie i całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie dla osób spoza gminy Szemud. W ubiegłym roku Plener realizowany był w ramach małych projektów PROW 2007-2013, a w tym roku przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Szemud i Powiatu Wejherowskiego.

Plener malarski trwał cztery dni. Na jego otwarcie przybyła m.in. Alicja Szarafin-Grządkowska – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia, która w imieniu władz Gminy życzyła wszystkim twórcom miłej atmosfery i weny twórczej. W drugim dniu imprezy malarzy odwiedził Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud, a wieczorem tego samego dnia odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników Pleneru. Władze samorządowe na spotkaniu reprezentował Tadeusz Haase – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szemud. W trakcie tego spotkania odbył się niezapomniany koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu artystki Kariny Treder. W sobotę do malarzy dołączyła dziesięcioosobowa grupa dzieci z kół plastycznych działających przy naszych Wiejskich Ośrodkach Kultury. Zajęcia z dziećmi też odbyły się pod kierunkiem Kariny Treder. Dzieci z dużym zainteresowaniem podpatrywały artystów i uczyły się stosować różne techniki malarskie. Z kolei w niedzielę odbyło się podsumowanie Pleneru połączone z wystawą prac poplenerowych. Na zakończenie uroczystości Bogusław Napieralski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie wraz z Ryszardem Kalkowskim – Wójtem Gminy Szemud i Wiktorem Okrój – Przewodniczącym Komisji Kultury Rady Gminy Szemud, wręczyli malarzom pamiątkowe dyplomy i statuetki. Ponadto w ramach Pleneru został przeprowadzony konkurs na najbardziej wartościowy obraz plenerowy pod względem artystycznym. Nagrodę Główną, przyznaną przez jury, otrzymała Krystyna Dering ze Strzebielina za obraz pt. „Złota jesień”.
Należy nadmienić, że wszystkie zaplanowane cele przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Natomiast przedmiotowym rezultatem Pleneru jest wykonanie kilkudziesięciu obrazów z tym, że dwadzieścia osiem z nich zostało przekazanych przez artystów dla Centrum Kultury w Szemudzie z w celu pozyskania, ze sprzedaży tych obrazów, dodatkowych funduszów na organizację dużych imprez dla dzieci np. Gminnego Dnia Dziecka czy Gminnego Spotkania ze Świętym Mikołajem.
Namalowane na płótnie obrazy przedstawiają przede wszystkim walory krajobrazowe
i architektoniczne krainy Lesôków. Można zobaczyć m.in. kwiaty, drzewa, łąki, lasy i jeziora czyli cudowny pejzaż kaszubski w przepięknych barwach jesiennych. Zastosowane techniki malarskie to głównie olej i akryl.
Miłośnicy sztuki będą mogli w/w obrazy nabyć m.in. na „VIII Szemudzkich Targach Artystycznych – Boże Narodzenie 2013”, które odbędą się w dniu 15.12.2013 r. w Hali sportowej
w Szemudzie.

Malarze wielokrotnie dziękowali organizatorom i gospodarzom Pleneru za miłą atmosferę oraz profesjonalne przygotowanie imprezy, co podkreślili licznymi wpisami do pamiątkowej kroniki Centrum Kultury. Także w dowód uznania przekazali na ręce Dyrektora – Bogusława Napieralskiego okazały obraz pt. „Powrót z rejsu” autorstwa znanego artysty z Gdyni – Henryka Kulawczuka. Ten wspaniały obraz eksponowany będzie w centralnym miejscu Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie.

Leszek Walkowiak

Galeria