W przededniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej OSP

 Na posiedzeniu 19 grudnia 2015r. na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstkowie zebrał się Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie. Obradom przewodniczył prezes Zarządu dh Grzegorz Lasowski. Podczas spotkania została zainaugurowana kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach OSP gminy Szemud. Zarząd rozpoczął również przygotowania do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie.

Na mocy podjętej przez Zarząd uchwały 2 stycznia 2016r. rozpocznie się i potrwa do końca marca kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szemud przed Zjazdem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie.

W tym czasie we wszystkich jednostkach odbędą się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Zarząd ustalił też harmonogram tych zebrań.

OSP Łebno –  23.01.2016r. – godz. 18.00
OSP Kielno –  29.01.2016r. – godz. 18.00
OSP Przetoczyno – 30.01.2016r. – godz. 18.00
OSP Częstkowo – 13.02.2016r. – godz. 18.00
OSP Bojano – 20.02.2016r. – godz. 18.00
OSP Szemud –  05.03.2016r. – godz. 18.00

Termin i miejsce Zjazdu, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP ustalił na dzień 22 kwietnia 2016r. na sali OSP w Częstkowie. Określił także liczbę przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie i liczbę delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP z jednostek OSP gminy Szemud.

W związku ze złożoną pisemną rezygnacją przez dh Ryszarda Sikora z pełnienia funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie, została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia tej rezygnacji i wyboru nowego Komendanta. Na funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP  został powołany druh Paweł Milewczyk – Prezes OSP Szemud. Wójt Gminy Ryszard Kalkowski i członkowie Zarządu złożyli gratulacje nowemu Komendantowi Gminnemu Związku OSP. Nadmieniam, że na ręce druha Pawła Milewczyka Wójt Gminy przekazał na poprzednim posiedzeniu Zarządu w m-cu listopadzie br. specjalistyczny sprzęt do ratowania życia – defibrylator AED na potrzeby realizacji zadań przez strażaków z zakresu ratownictwa medycznego, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe. Podczas uroczystości najważniejszym punktem było złożenie życzeń świąteczno-noworocznych, a także tradycyjne przełamanie się opłatkiem. W czasie uroczystości Wójt Gminy Ryszard Kalkowski wręczył wyróżnienie Natalii Sikora za opracowanie projektu graficznego w konkursie na logo wsi Częstkowo.

Mirosława Sikora

 

Galeria

IMG_1 IMG_2 IMG_3 IMG_4 IMG_5 IMG_6 IMG_7 IMG_8 IMG_9 IMG_10 IMG_11 IMG_12 IMG_13 IMG_14