Corocznie w pierwszym kwartale roku w stowarzyszeniach Ochotniczych Straży Pożarnych odbywają się zebrania sprawozdawcze podczas których oceniania jest działalność zarządów oraz całego stowarzyszenia.

W związku z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. pomorskiego z dnia 7.11.2018r. – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie na swym posiedzeniu ustalił harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie gminy Szemud w 2019r.

Szczegółowe informacje zawarto w załączniku.

Mirosława Sikora