Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Kaszubska Droga”
na wniosek Komisji Rewizyjnej
serdecznie zaprasza
Szanownych Członków Stowarzyszenia
w dniu 20.02.2015 r. (piątek)
o godz. 18:00

na XII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kaszubska Droga”
,
które odbędzie się
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie
ul. Ofiar Stutthofu 39

Potwierdzenie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
należy zgłaszać do dnia 19.02.2015 r.
pod nr tel. 58 676-11-11 lub 668-522-476
lub e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl

Uprzejmie nadmieniamy, iż w czasie Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia
będzie możliwość uregulowania składek członkowskich.
Podczas całego roku składki można również wpłacać
na rachunek bankowy:
47 8351 0003 0036 0739 2000 0010
w Banku Rumia Spółdzielczym.

PROGRAM

17:45-18:00 Rejestracja uczestników

18:00-18:05 Przywitanie uczestników przez Prezes LGD

18:05-18:10 Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

PORZĄDEK OBRAD:

18.10 – 18.15 Zatwierdzenia porządku obrad,

18:15 – 18:30 Przedstawienie harmonogramu prac Zespołu Roboczego do spraw budowy
koncepcji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w oparciu o ustawę RLKS,

18.30 – 18.40 Uchwalenie wysokości składek członkowskich na 2015 rok ,

18.40 – 19.00 Dyskusja i wolne wnioski,

19.00 Zakończenie zebrania.

Załączniki