Po raz kolejny dzięki funduszom zewnętrznym i przychylności Wójta Gminy Szemud możemy zaobserwować zwiększenie atrakcyjności centrów wsi na terenie naszej gminy. Tym razem Wójt pomyślał zarówno o najmłodszych, młodzieży jak i dorosłych, dlatego też przy nowopowstałych placach zabaw możemy dostrzec również urządzenia fitness, które zgodnie z naszymi przypuszczeniami będą cieszyły się zainteresowaniem naszych mieszkańców w różnych grupach wiekowych.
W dniu dzisiejszym zostały odebrane wielopokoleniowe place zabaw w trzech miejscowościach tj. w Łebnie, w Będargowie oraz w Głazicy. Realizacja przedmiotowych inwestycji jest spowodowana chęcią ożywienia integracji społecznej naszych mieszkańców. Pomysł „obdarowania” każdej z zainteresowanych wsi na terenie gminy Szemud jest realizacją zamierzenia równego traktowania wszystkich mieszkańców, poprzez udostępnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej społeczności niezależnie od skali wielkości wsi w których mieszkają.
W najbliższym czasie zostaną również odebrane po realizacji kolejne obiekty rekreacyjno-sportowe w Warznie, Kielnie, Częstkowie oraz Szemudzie.

Galeria