W związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym w zakresie dbałości o porządek, czystość oraz wizerunek miejsca w którym żyjemy, mieszkamy i pracujemy – Wójt Gminy Pan Ryszard Kalkowski – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjął po raz kolejny jakże cenną inicjatywę, zapraszając naszych mieszkańców w tym młodzież naszych szkół do akcji sprzątania gminy. W ramach akcji zbierane były śmieci zalegające w lasach, przydrożnych rowach, drogach, ulicach, chodnikach.

Na tegoroczny apel zareagowały wszystkie szkoły. Młodzież w dniu 18 marca br. zebrała ok.4 ton różnorodnych śmieci. Dnia 19 marca br. sprzątano w sołectwach. Dzięki zaangażowaniu sołtysów, mieszkańców sołectw akcja zakończyła się pełnym sukcesem – zebrano 16,5 t śmieci. Udało się poprawić wizerunek naszych miejsc.

Do akcji włączyły się jak zawsze niezawodne firmy z nami stale współpracujące tj. Stachtrans, PKS Wejherowo I Bank Rumia Spóldzielczy, które zapewniły, aby akcja miała również, jak w ubiegłym roku, charakter wspólnej zabawy. Po zakończeniu prac w sołectwach zorganizowano w ramach integracji wspólne pieczenie kiełbasek.
Po raz kolejny pokazaliśmy, że bliska jest nam dbałość o estetykę miejsc publicznych. Pokładam nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnej akcji. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w akcję sprzątania, w tym Sołtysom, Radnym i innym osobom koordynującym. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do firm Stachtrans, PKS Wejherowo i Bank Rumia Spółdzielczy.

Albin Jaroszek
Sekretarz Gminy Szemud