Od 21 marca br., gdy tylko warunki pogodowe pozwoliły na rozpoczęcie kompleksowej naprawy dróg gruntowych, na teren Gminy Szemud wyruszyły równiarki drogowe oraz transport kruszywa na słabsze odcinki dróg. Pracowały dwie równiarki drogowe, w tym jedna z walcem, które zakończyły swoje roboty w dniu 8 kwietnia. Pozostało jeszcze kilka dróg wewnętrznych i innych, które będą jeszcze musiały być poprawiane. Dlatego też jedna z równiarek pozostanie na naszym terenie.
Wcześniej, na zgłoszenia mieszkańców i sołtysów wsi, jak tylko grunt zaczął rozmarzać również były wykonywane zabiegi interwencyjne, obejmujące nawożenie gruzem mielonym miejsc na drogach, gdzie pokazała się glina. Łącznie gruzu dostarczono około 2.500 ton. W tym roku trzykrotnie były naprawiane nawierzchnie asfaltowe.
Wkrótce przystąpimy do przebudowy i napraw niektórych przepustów oraz innych prac utrzymaniowych.

Roman Chustak