Wiosenne sprzątanie Gminy Szemud.

 

Informujemy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, że kontynuujemy podjętą w zeszłym roku akcję „Wiosenne sprzątanie Gminy Szemud”. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy do czynnego uczestnictwa w organizowanej w dniu 18 i 19 marca 2016 r. akcji.

Celem akcji jest zadbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szemud, wykazywanie dbałości o środowisko naturalne, które jest naszą wspólna sprawą. W ramach akcji likwidujemy nielegalne wysypiska śmieci, z miejsc ogólnodostępnych zbieramy zalegające odpady, posprzątajmy lasy, drogi, chodniki, ulice, przydrożne rowy, otoczenie jezior.

W dniu 18 marca 2016 r godz. 9.30 do 12.30 zbiórka śmieci przez dzieci i młodzież szkolną. Organizacja zbiórki w poszczególnych placówkach oświatowych.

W dniu 19 marca 2016 godz. 9.30 do 12.30 zbiórka śmieci przez mieszkańców, zorganizowana w sołectwach przez Sołtysów i Rady Sołeckie . Będzie to również okazja do integracji i wspólnego działania na rzecz sołectw.

Do akcji włączą się niezawodne firmy stale z nami współpracujące: Stachtrans, PKS Wejherowo, Bank Rumia Spółdzielczy, które pomogą w zorganizowaniu całej akcji oraz przy okazji zapewnią, aby cała akcja miała również charakter zabawy.

Weźmy udział w akcji wiosennych porządków, poprawmy wizerunek miejsca w którym żyjemy, mieszkamy i pracujemy. Chcemy spacerować po czystych ulicach, parkach, miejscach odpoczynku, z dumą zapraszać do miejsca zamieszkania przyjaciół spoza gminy. Jest to również znakomity pomysł, aby wśród dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat szerzyć proekologiczne postawy.

Zapewnione będą odpowiednie ilość worków na śmieci oraz foliowe rękawice ochronne.

Ryszard Kalkowski

Wójt Gminy Szemud