916px-POL_gmina_Tarnowo_Podgórne_COA.svg W dniu 20.04.2017 r delegacja Gminy Szemud, z Wójtem Ryszardem Kalkowskim, na zaproszenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Pana Tadeusza Czajki, po raz drugi uczestniczyła w IV edycji konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”, która odbyła się w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Wydarzenie zorganizowały wspólnie Gmina Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

 

Wzorem lat ubiegłych uczestnikami konferencji byli przede wszystkim samorządowcy, przedsiębiorcy, eksperci gospodarczy oraz przedstawiciele instytucji doradczych. Tematem pierwszej części spotkania była rola nowoczesnego lidera w procesie nawiązywania i rozwijania współpracy pomiędzy tymi grupami.
Następnie uczestnicy skupili się nad zasadami komunikacji między administracją a przedsiębiorcami. Te dwie grupy są bowiem często postrzegane jako dwa oddzielne światy, w których obowiązują pozornie różne modele współpracy. Takie podejście utrudnia nawiązywanie i utrzymywanie partnerskich relacji. Konferencja „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd” ma zatem pomóc w zrozumieniu zasad budowania pomostów poprzez poznanie języka i systemu wartości partnerów rozmów.

 

Konferencję otworzył wykład na temat aktualnej sytuacji gospodarczej wygłoszony przez prof. Witolda Orłowskiego, ekonomistę, publicystę i rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Następnie odbyła się debata na temat roli nowoczesnego lidera w procesie nawiązywania współpracy samorządu z biznesem oraz zasadami skutecznej komunikacji będącej warunkiem koniecznym do rozwijania trwałych partnerskich relacji.

 

Gmina Tarnowo Podgórne położona w sąsiedztwie Poznania jest jedną z najbogatszych Gmin w Polsce. Kontakty naszej Gminy z Gminą Tarnowo Podgórne mają kilkuletnią historię związaną z kadencją obecnego Wójta Gminy Szemud.

Podczas konferencji Wójtowie Gmin Tarnowa Podgórnego Pan Tadeusz Czajka oraz Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski podpisali list intencyjny w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej, która ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w różnych dziedzinach. Treść tego listu znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Romuald Przybyt

List Intencyjny