Zgodnie z zaproszeniem przez Wójta przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Gminy Szemud w dniu 10 lutego 2014 roku mieli oni możliwość zwiedzenia obiektu, który jest na etapie wyposażania i planowany jest do przekazania Gminie w lipcu tego roku.


Przewodnikiem był Wójt, który od początku swojej kadencji jest częstym gościem na budowie, ponieważ projekt wymaga wielu zmian i poprawek.

Najważniejszym problem jest system grzewczy. Musi być tani i efektywny, jednak przy tak dużej kubaturze widać, że utrzymanie hali nie będzie tanie. Ważne zatem jest, aby wykorzystywać halę w taki sposób, który zagwarantuje pokrycie kosztów utrzymania a dalej przyniesie zyski.

W zwiedzaniu wzięli również udział zaproszeni kierownicy referatów Urzędu Gminy, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z budowaną halą sportową.

Po zwiedzaniu Wójt zaprosił wszystkich gości na obiad przygotowany przez Zespół Szkół w Bojanie – duże podziękowania za to dla Pani Dyrektor Danuty Hefty.


Podczas obiadu Wójt zaapelował do wszystkich uczestników, aby potraktowali halę sportową w Bojanie jako wspólne dobro całej gminy i prosił wszystkich, a szczególnie przedstawicieli klubów sportowych, o zgłaszanie wszelkich pomysłów, koncepcji jeśli chodzi o wykorzystanie hali.

W tym celu uruchomiony został adres mailowy, na który można przesyłać korespondencję w sprawach nie tylko hali sportowej, ale również organizacji sportu w gminie: [color=blue][u]sport@szemud.pl[/u][/color]

Galeria