W marcu br. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Rószkowski wizytował jednostki OSP gminy Szemud włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Szemud, Kielno i Bojano oraz jednostki OSP Łebno, Częstkowo i Przetoczyno. W składzie wizytującej delegacji
uczestniczył również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Papke.

Zaproszenie wystosował Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski i Komendant Gminny Związku OSP. Uczestniczący w wizycie goście mieli możliwość zapoznania się z bazą lokalową i sprzętową tut. jednostek OSP oraz organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Szemud.

W drugiej części wizyty delegacja udała się do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstkowie. W trakcie spotkania goście zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na przykładzie wizytowanych jednostek OSP.
Szczegółowo omówiono rolę lokalnego samorządu, jaką spełnia w utrzymaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego PSP Wójt Gminy Ryszard Kalkowski przekazał podziękowanie w formie tabliczki pamiątkowej.

Mirosława Sikora

GALERIA ZDJĘĆ