W ostatnich miesiącach Wójt zintensyfikował swoje wizyty i spotkania z władzami, nie tylko pomorskimi, z którymi jest w stałym kontakcie /Urząd marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska/, ale również z władzami centralnymi.

Wójt był na zaplanowanych spotkaniach między innymi w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Te wszystkie wizyty, a także spotkania okazjonalne podczas spotkań na wydarzeniach takich jak Gmina Roku, Przyjazny Urząd czy Kongres Gmin Wiejskich, koncentrują się głównie na pozyskiwaniu środków na inwestycje w naszej Gminie.


Bardzo wiele się udaje, ponieważ wszystkie znaczące inwestycje w naszej Gminie, zarówno te ukończone, jak i te trwające, odbywają się z dużym udziałem środków zewnętrznych.

Wspomnieć należy chociażby o uporządkowaniu gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia do której należy część naszej Gminy. Tydzień temu ruszyła duża inwestycja której wartość sięga 6 mln zł, z czego prawie 4 mln to dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Inwestycje te mają całkowicie wyeliminować kłopoty związane z dostawą wody. Poruszając się po Gminie mieszkańcy będą mogli zaobserwować powstające nowe przepompownie.
Duże dofinansowania uzyskujemy na obiekty sportowe, place zabaw. Inwestycje te mieszkańcy mogą na co dzień je obserwować i z nich korzystać.Romuald Przybyt