W związku z dożynkami Województwa Pomorskiego w Kartuzach w dniu 22 września 2019 roku, Wojewoda Pomorski, zgodnie z tradycją związaną z obchodzonym Świętem Plonów wieńczącym pomyślne zbiory, ogłosił konkurs na wieniec Dożynkowy.
Zachęcamy koła gospodyń wiejskich, sołectwa, osoby fizyczne oraz kościelne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie i składania zgłoszeń osobiście lub listownie do Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-811 Gdańsk (pok. 100), faxem pod nr (58) 32 68 663 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: p.dys@pomorskie.eu w terminie do 16 września 2019 roku.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia Wieńca Dożynkowego zamieszczamy poniżej.

Regulamin Konkursu Wojewódzkiego na Wieniec Dożynkowy 2019

Organizatorzy