W związku z dożynkami Województwa Pomorskiego w Starym Dzierzgoniu w dniu 10 września 2017 roku Wojewoda Pomorski w tradycji związanej z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory ogłosił konkurs na wieniec Dożynkowy.

Zachęcamy koła gospodyń wiejskich, sołectwa, osoby fizyczne oraz kościelne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie i składania zgłoszeń w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Starym Dzierzgoniu w terminie do 4 września 2017roku.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia Wieńca Dożynkowego zamieszczamy poniżej.

Regulamin Konkursu

Karolina Naronowicz