W dniach 5 i 6 marca Wójt naszej gminy wziął udział w Kongresie XXV – lecia Samorządu Terytorialnego oraz odbywającego się w tym terminie XXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. Obie imprezy odbyły się w Poznaniu w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Były to uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia w Polsce, po blisko półwieczu samorządu terytorialnego. Reforma samorządowa jest powszechnie uważana za najbardziej udaną z polskich reform. Spotkanie było okazją do refleksji nad osiągnięciami minionego ćwierćwiecza i pokazania samorządowej jedności. Na kongresie zaprezentowano Prezydentowi RP Panu Bronisławowi Komorowskiemu, przedstawicielom Parlamentu i Rządu problemy i wyzwania stojące przed samorządami terytorialnymi, podjęta została debata o ich przyszłości.


W Kongresie wzięło udział ponad 1300 samorządowców i gości: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, przedstawiciele samorządów oraz władz centralnych i parlamentu.
Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Bronisław Komorowski – Prezydent RP, Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów, Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Profesor Jerzy Buzek, Grzegorz Schetyna – Minister Spraw Zagranicznych, Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji.


Szczególny charakter Kongresu XXV lecia Samorządu Terytorialnego podkreślał fakt połączenia go z obradami walnych zgromadzeń organizacji samorządowych. Równolegle odbywały się Zgromadzenia Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, których obserwatorem był Wójt naszej gminy/Gmina Szemud nie jest już członkiem tego Związku/, Związku Powiatów Polskich reprezentowanego z naszej strony przez Starostę Wejherowskiego Panią Gabrielę Lisius, Związku Miast Polskich i Unii Miasteczek Polskich.


W swoim wystąpieniu Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że choć dyskusja o finansowaniu samorządów jest potrzebna, trzeba ją toczyć w spokojniejszym czasie niż w roku wyborczym. – „Słyszę te oczekiwania zmian systemu finansowania samorządów. Jeżeli się przyjmie jako założenie, że proces decentralizacji będzie się posuwał, to oczywiście i dyskusja o pieniądzach nas czeka. Ten rok jest rokiem wyjątkowo trudnym. Teraz będą wybory prezydenckie, za chwilę będą wybory parlamentarne. Bałbym się dyskusji na temat pieniędzy w okresie stanu podgorączkowego, który stanowią każde wybory, każda kampania” – mówił.Prezydent zauważył, że warto powrócić do tego tematu w kolejnych latach, w których nie będą organizowane wybory. Jak ocenił, ważnym zadaniem jest pogłębianie procesu obywatelskiego zaangażowania w samorządność. –„ Wielkim wyzwaniem jest także inicjatywa większego angażowania ludzi młodych. Samorząd okazał się niewątpliwie znakomitą szkołą postaw obywatelskich, miejscem kształtowania poczucia wspólnoty, także odpowiedzialności za wspólnotę. Warto i nad tym aspektem się głęboko pochylić i szukać optymalnych rozwiązań” – powiedział.

Bronisław Komorowski zadeklarował otwartość na wszelkie postulaty samorządowców.
W kolejnej części odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.Udział w tych wydarzeniach umożliwiał również wiele spotkań z samorządowcami, wymianę poglądów i doświadczeń.


Romuald Przybyt

Galeria