Podczas dzisiejszej IX sesji Rady Gminy Szemud Wójt Ryszard Kalkowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2018.