W dniu 18 marca br. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Szemud podczas, której wręczono stypendia Rady Gminy Szemud.
Stypendia naukowe otrzymali:
1. Amelia Nowak – Szkoła Podstawowa w Bojanie
2. Karolina Okrój – Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie;
3. Julia Jankowska – Szkoła Podstawowa w Łebnie;
4. Justyna Cebula – Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino – Karczemki w Karczemkach;
5. Weronika Tkacz – Szkoła Podstawowa w Bojanie;
6. Magdalena Wodniczak – Gimnazjum w Bojanie;
7. Kinga Ułasik – Gimnazjum nr 24 w Gdyni;
8. Dorota Chańko – Społeczne Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki w Karczemkach;
9. Paulina Paczoska – Gimnazjum w Kielnie;
10. Alicja Szkolnik – II liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Gdyni;
11. Sylwia Szreder – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach;
12. Agnieszka Andrzejewska – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie;
13. Martyna Leyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie;
14.Anita Cyman – Politechnika Gdańska;
15. Paulina Białecka – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni;
16.Dominik Ambrosiewicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu otrzymali:
1.Sandra Lieske – Szkoła Podstawowa w Szemudzie,
2. Adam Zdybel – Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki w Karczemkach;
3.Tytus Paweł Butowski – Społeczne Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki w Karczemkach.

Ponadto jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu otrzymali:
1. Weronika Siewert – Gimnazjum w Bojanie;
2. Jakub Garbowski – Społeczne Gimnazjum Dobrzewino- Karczemki w Karczemkach.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wyrazili swoją radość i dumę z faktu, iż w naszej Gminie jest tylu zdolnych młodych ludzi i złożyli wszystkim stypendystom, ich rodzicom oraz nauczycielom gratulacje, podziękowali za godne reprezentowanie naszej Gminy oraz życzyli dalszych sukcesów.

Barbara Rzeszewicz