W załączniku komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący wsparcia dla producentów mleka.

http://www.arr.gov.pl/komunikaty-rzecznika-prasowego
komunikat Agencji Rynku Rolnego 01.09.2016