Wspólnie przeciw białaczce.

W dniu 07 maja 2014r. odbył się przemarsz uczniów ze Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych z terenu Gminy Szemud pod hasłem ”Wspólnie przeciw białaczce”.
Przemarsz inicjujący, promujący i wspierający akcję D‪zień Dawcy Szpiku
w Kielnie, miał na celu zachęcenie jak największej liczby osób do udziału w rejestracji potencjalnych dawców szpiku, który odbędzie się w dniu 11 maja 2014r. w Zespole Szkół w Kielnie.
Uczniowie nieśli ze sobą białe i czerwone papierowe serca, które stanowiły symbol krwinek człowieka i motywację do niesienia pomocy osobom chorym na białaczkę.

Tego typu akcja po raz pierwszy odbywa się w Gminie Szemud.
Bezpośredni patronat nad akcją objął Wójt Gminy Szemud.

Wójt Gminy Szemud serdecznie prosi o pomoc dla chorych na białaczkę i rejestrację potencjalnych dawców szpiku:

Rejestracja potencjalnych dawców:
Data: 11 maja 2014
Godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: Zespół Szkół
Adres: ul. Szkolna 4, Kielno

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Tekst inicjatora imprezy:
– Zdecydowałam się na zorganizowanie akcji, ponieważ osobiście doświadczyłam, że białaczka może dotknąć każdego – zachorowała moja Mama. Zobaczyłam, jak niewiele ludzie na ten temat wiedzą, ile jest stereotypów. Edukacja na temat możliwości pomocy chorym na białaczkę jest bardzo potrzebna i powinna zacząć się jak najwcześniej. Dlatego akcja „Dzień Dawcy Szpiku w Kielnie” organizowana jest w szkole. Chcemy, aby zarejestrowało się jak najwięcej potencjalnych dawców szpiku. Jest to bardzo ważne dla pacjentów, tylko to zwiększa ich szansę na wyleczenie. – Joanna Kułaga.

Iwona Curlej-Paszke

Galeria