W miesiącu grudniu zakończył się ogłoszony konkurs meldunkowy pod hasłem „DOKONUJĄC MELDUNKU POMAGASZ SOBIE”. Z zadowoleniem przyjęliśmy duże zainteresowanie wśród Naszych Mieszkańców, co oznacza że świadomość społeczna jest coraz większa. Porównując ilość osób, które dokonały meldunku z 2013 rokiem to wzrost o 44%.


Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagród z pośród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały lub złożyły druk ZAP 3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania) przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 26 lutego 2015 roku.


Losowanie odbędzie się 2 marca 2015 roku o godz. 16,30 w Sali narad ( budynek B) Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.
Przewidziano nagrodę I i II stopnia .


Kazimierz Potrykus