Wybory do Sejmu RP i Senatu RP odbędą się 13 października 2019r.

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów oraz kalendarz wyborczy